Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach

Trwają prace końcowe na białobrzeskim targowisku. Wykonawca rozpoczął montaż wiat handlowych. Zadanie p.n. „Mój rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II”, realizowane jest ze środków Unii Europejskiej i gminy Białobrzegi.

Przypomnijmy, gmina Białobrzegi pozyskała prawie 1 mln zł w ramach konkursu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. W ramach zadania trwa realizacja projektu „Mój rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II”.

Gmina Białobrzegi otrzyma dofinansowanie w wysokości 980.538 zł na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozpoczęły się prace na terenach nadpilicznych

Przebudowa jest II etapem prac na targowisku. Kilka lat temu zmodernizowano zachodnią część placu targowego. Tym razem przebudowywana jest południowa strona od ulicy Kościelnej. Zakończyły się prace brukarskie oraz odwodnieniowe. Trwa montaż wiat handlowych. Do wykonania pozostała jeszcze instalacja elektryczna pod wiatami oraz montaż słupów oświetleniowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Prace powinny zakończyć się z końcem lutego b.r.

Wykonawcą zadania jest firma Complex Bruk z Suchej. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj. Wartość kontraktu to 2.491.340 zł.

Źródło: UMiG Białobrzegi