O tym się mówi

Przegłosowano podwyżkę opłat za śmieci

28 marca w poniedziałek radomscy radni przegłosowali podwyższenie opłat za odbiór odpadów komunalnych. Temat podwyżek za odbiór odpadów komunalnych pojawiał się na sesjach Rady Miejskiej już od kilku miesięcy. Wprowadzono jednolity system opłat, usuwając różnicowanie ze względu powierzchnię zajmowanego lokalu. Powodem podwyższeniem opłat jest spowodowana deficytem w miejskim systemie śmieciowym. Brakuje ok. 20 mln złotych. Podwyżka opłat za śmieci zmniejszy tą kwotę do ok. 15 mln zł.

Wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik uważa, że wprowadzone podwyżki nie rozwiążą problemu z odbiorem odpadów w mieście. Przed przegłosowaniem uchwały, w miejskim systemie śmieciowym brakowało ok. 20 mln złotych. – Dzisiejsza uchwała spowoduje, że w systemu nadal będzie brakować ok. 15 mln złotych.

W ramach podjętej uchwały, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 17,00 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstwa domowego 40,00 zł

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 15,00 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstwa domowego 33,00 zł

3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 51,00 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstwa domowego 120,00 zł

4. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 45,00 zł

b) dla wieloosobowego gospodarstwa domowego 99,00 zł

foto: Radio Plus Radom