Radom i okolice

Przeprowadzona zostanie modernizacja przedszkola w Szydłowcu

Przedszkole samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu zyska nową odsłonę. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu UE możliwe stanie się przeprowadzenie modernizacji.

W ramach działania RPO WM 2014-2020 prace obejmą termomodernizację ścian zewnętrznych i piwnic (modernizacja węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody), demontaż istniejących okładzin cokołowych, termicznych, wilgociowych i izolacji. Będzie także nowy dach, nowe oświetlenie i panele fotowoltaiczne. Wymienione zostaną okna, drzwi, parapety, instalacja odgromowa. 

Inwestycja w znacznym stopniu pomoże zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię. Wpłynie to korzystnie na koszty eksploatacji budynku. 

Podpisano wszelkie umowy w tej sprawie. Dofinansowanie opiewa na kwotę 697 426, 79 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 088 174, 01 zł.

Klaudia Sułek

Źródło informacji i foto: Samorząd Województwa Mazowieckiego