O tym się mówi

Radni zdecydują o darmowych przejazdach dla Ukraińców

Uchwała została złożona przez miasto z powodu pozytywnego przebiegu procesu adaptacji ukraińskich uchodźców w Radomiu.
Przypomnijmy, że miasto w związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym zdecydowało się na wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla ukraińskich uchodźców. Celem tego rozwiązania było ułatwienie obywatelom Ukrainy początkowego funkcjonowania w mieście. Wraz z postępowaniem procesu adaptacji uchodźców, większość miast zdecydowała się zrezygnować z tego typu rozwiązań. Darmowe przejazdy przestały obowiązywać już m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.