Radom i okolice

Radomianie mogą zabrać głos w sprawie transportu

Niebawem ruszają konsultacje społeczne, w ramach opracowywanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+. Ma to być długoterminowa strategia, która ma poprawić transport w Radomiu. Plan ma obejmować wszystkie środki transportu, ale szczególna waga ma być położona na transport publiczny i ekologiczny oraz na ograniczeniu znaczenia samochodów w transporcie.

27 września rozpocznie się I etap konsultacji i potrwa do 5 października. W tym czasie nastąpią spotkania w trzynastu gminach Obszaru Funkcjonalnego Radomia. W Radomiu spotkanie konsultacyjne odbędzie się w czwartek, 29  września o godz. 17.30 w Kamienicy Deskurów na Rynku. Na spotkaniach uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie dotyczące problemów związanych z szeroko rozumianym transportem i mobilnością, w tym kwestii związanych z transportem zbiorowym, ruchem rowerowym, ruchem pieszych oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Swoje opinie i propozycje można wyrazić także wypełniając formularz uwag dla mieszkańców, który należy złożyć w terminie do 5.10.2022 r., w formie:

• elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl

• papierowej w punktach stałych:

– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

– Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

– Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Info: UM Radom

[news:1355234]