Radom i okolice

Radomianie oddali hołd Powstańcom Warszawskim

1 sierpnia w cały kraju odbywały się obchody i uroczystości związane z 78. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Radomianie także oddali hołd bohaterskim rodakom. Z inicjatywy Młodzieży Wszechpolskiej oraz Ruchu Narodowego na Placu Corazziego ułożony został znak Polski Walczącej, zapłonęły białe i czerwone znicze. 

Po odśpiewaniu hymny państwowego wysłuchaliśmy przemówień. Głos zabrali: prezes radomskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej – Zuzanna Okulska-Bożek, a także Mariusz Krzemiński z Ruchu Narodowego. Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Rafała Forysia oraz Martyny Ciupy.

Źródło informacji i foto: Młodzież Wszechpolska