O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Radomir Jasiński otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Wiceprezes RTN Radomir Jasiński otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Zachęcamy do zapoznania się z postacią prof. dr hab. inż. Radomira Jasińskiego.

Prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał na Politechnice Krakowskiej, zaś doktora habilitowanego na Politechnice Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą eksperymentalnych i kwantowochemicznych studiów nad mechanizmem i selektywnością reakcji cykloaddycji oraz reakcji termicznej eliminacji i przegrupowań sigmatropowych, chemii alifatycznych nitrozwiązków oraz nitronów, estrów kwasów nitronowych, azydków, ylidów i diazozwiązków, syntezy połączeń heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej. Jest odkrywcą szeregu nieznanych wcześniej mechanizmów reakcji organicznych.

Dorobek naukowy Profesora liczy 131 publikacji indeksowanych w bazie Scopus, w tym aż 23 monoautorskich (ich sumaryczny czynnik wpływu IF to ponad 250; indeks Hirscha H=24). Prace te były cytowane ponad 1800 razy. Ponadto jest autorem dwu monografii i współautorem dwu kolejnych, a ponadto trzech patentów. Czynnie współpracuje z licznymi zespołami z zagranicy, w tym z Europy Zachodniej, czego dowodem są wizyty naukowe i wspólne publikacje. Należy podkreślić, że Uniwersytet Stanford od dwóch lat zalicza go do prestiżowego grona TOP 2% najbardziej znaczących naukowców na  świecie.

Profesor Jasiński jest członkiem Editorial Board kilku czasopism naukowych: „Symmetry”, „Chemistry and Chemical Technology”, „Current Chemistry Letters”, „Organics”, pełni funkcję Guest-Editor w periodykach „Chemistry of Heterocyclic Compounds” oraz „Molecules”, jest recenzentem w kilkudziesięciu czasopismach, wśród których znajdują się najbardziej prestiżowe tytuły (m.in. „Journal of American Chemical Society”, „Journal of Cleaner Production”, „Organic and Biomolecular Chemistry”). Jest pomysłodawcą, a od roku 2022 – redaktorem naczelnym nowego kwartalnika naukowego „Scientiae Radices”, wydawanego przez Radomskie Towarzystwo Naukowe.

Drugą kadencję pełni funkcję prodziekana Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, zajmując się sprawami ewaluacji i parametryzacji badań naukowych oraz rozwojem kadr. Jest założycielem i kierownikiem prężnie rozwijającego się młodego zespołu badawczego, zajmującego się badaniami mechanizmów procesów chemicznych i twórcą nowoczesnej szkoły łączącej badania eksperymentalne syntetyczne i kinetyczne oraz modelowanie molekularne. Jest odpowiedzialny za rozwój doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna w ramach Szkoły Doktorskiej nauk inżynieryjno-technicznych.

Jest to dla mnie ukoronowanie, zwieńczenie ponad dwudziestu lat pracy naukowej i właściwie ostatni etap w polskim systemie naukowym, ostatni awans. Jest to spełnienie marzeń każdego naukowca. Chciałbym podziękować całemu Gronu moich najbliższych współpracowników oraz – co jest szczególnie ważne – moim kolegom z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, którzy mnie wspierali na tej drodze do sukcesu

mówił w rozmowie z naszym portalem prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński.

Profesor Jasiński jest wiceprezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Znany jako gorliwy patriota Radomia, był i jest współtwórcą wielu miejscowych inicjatyw społecznych, w tym Bractwa Rowerowego, Stowarzyszenia „Kocham Radom” oraz ruchu „Wojewódzki Radom”.