Kronika kryminalna Radom i okolice Społeczeństwo

Radomscy funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali agencję pracy tymczasowej

Radomscy funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali agencję pracy tymczasowej. Wykryto liczne nieprawidłowości.

W poniedziałek (19 lutego 2024 roku) funkcjonariusze z Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia z Placówki Straży Granicznej w Radomiu zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z agencji pracy tymczasowej na terenie powiatu grójeckiego.

Jej efektem było ujawnienie poważnych nieprawidłowości w procesie zatrudniania cudzoziemców.

Kontrola legalności zatrudnienia podjęta przez funkcjonariuszy Straży Granicznej miała przede wszystkim na celu ustalenie czy właściciel kontrolowanego podmiotu zatrudniający cudzoziemców, powierzył im legalne wykonywanie pracy, a cudzoziemcy czy ją legalnie wykonywali nie naruszając tym samym przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– Podczas trwającej blisko sześć miesięcy kontroli sprawdzono ogółem 127 cudzoziemców obywateli Ukrainy, Białorusi, Indonezji, Turcji i Nepalu, których zatrudniano głównie w charakterze pracowników fizycznych. Efektem kontroli było stwierdzenie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poważnych naruszeń zarówno ze strony właściciela agencji pracy tymczasowej, który powierzył nielegalne wykonywanie pracy 35 cudzoziemcom, jak i 34 cudzoziemców, którzy nielegalnie tą pracę wykonywali

poinformowali radomscy funkcjonariusze Straży Granicznej.

Ponadto, funkcjonariusze wykazali liczne nieprawidłowości z zakresie powiadamiania Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu czy braku podjęcia pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w ustawowo określonym terminie, co stanowi wykroczenie z art. 120 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny”.

Wobec właściciela agencji pracy tymczasowej – 38-letniego obywatela RP zostanie skierowany wniosek do sądu w związku z popełnionymi wykroczeniami. Zgodnie z art. 120 ust. 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 złotych.

Źródło: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej