Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Wyróżnione

Radomscy radni jednomyślnie przyjęli uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Jan Paweł 2 w Radomiu

Radomscy radni jednomyślnie przyjęli uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Głosowanie odbyło się podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we wtorek 14 marca.

O zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wnioskował Klub Radnych PiS. Tekst stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II przeczytał radny Adam Bocheński.

Św. Jan Paweł II – papież pielgrzym

Za przyjęciem stanowiska w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II zagłosowało jednogłośnie 25 radomskich radnych. W sesji uczestniczyli także parlamentarzyści: Anna Kwiecień, Dariusz Bąk, Marek Suski i Andrzej Kosztowniak.

W imieniu Klubu Radny KO głos zabrała przewodnicząca klubu Wioletta Kotkowska. Podkreślała ona, że św. Jan Paweł II jest postacią wybitną i dla Polaków niezwykle ważną, a jego zasługi są niepodważalne. Zwróciła jednocześnie uwagę, że w opinii radnych KO nie jest rolą radnych czy parlamentarzystów, aby oceniać przez uchwały pracę dziennikarzy, która powinna podlegać publicznej weryfikacji, a „prawda sama się obroni”. Radni KO poparli jednak uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła 2 przyjął także Sejm Rzeczpospolitej. 125 posłów klubu KO nie wzięło udziału w głosowaniu – w tym poseł z Ziemi Radomskiej Konrad Frysztak. W naszym regionie analogiczną uchwałę do tej przyjętej przez radomską Radę Miejską przyjęli samorządowcy powiatu przysuskiego.

TEKST UCHWAŁY

Stanowisko Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

W ostatnim czasie, a szczególnie w ostatnich dniach, przetacza się przez Polskę zmasowana akcja poniżania, umniejszania, niesłusznego oskarżania i ośmieszania osoby Jana Pawła II, świętego, wiernego Syna Kościoła, wielkiego Polaka, a także Honorowego Obywatela Miasta Radomia. Atak ten, oparty przede wszystkim na pomówieniach i miałkich, esbeckich dowodach, ma jeden cel: zniszczyć niekwestionowany autorytet Jana Pawła II i zachwiać systemem wartości, jakich przez lata strzegł i o których przez lata nauczał Papież – Polak.

Dlatego, w tym czasie, trzeba bardzo mocno podkreślić, że nikt nie ma prawa negować roli, jaką Jan Paweł II odegrał w historii Kościoła, świata, Europy, a przede wszystkim Polski. To dzięki Jego wstawiennictwu, międzynarodowym staraniom i konkretnemu działaniu, ale też dzięki bezpośrednim gestom wsparcia kierowanym w stronę swoich Rodaków, w tej części świata powiał wiatr, który zmiótł komunizm i otworzył drzwi dla niepodległej i całkowicie wolnej Polski i innych krajów z tzw. demoludów.

Nikt nie ma prawa dezawuować postawy i słów Jana Pawła II, które zawsze prezentował w imieniu ludzi ubogich duchem i ciałem, zagubionych we współczesnym świecie, zniewolonych, zdeptanych i walczących – niekiedy aż do śmierci – o należną im godność oraz prawidłowo rozumianą wolność. Nikt, bez wyraźnych
i niepodważalnych dowodów, zbudowanych wyłącznie na prawdzie, a nie wątpliwej jakości archiwach komunistycznych służb, nie ma prawa poddawać w wątpliwość słuszności Jego odważnych decyzji, które podejmowane były w niespotykanie trudnych warunkach, ale zawsze z myślą o dobru bliźniego. Nikt też nie ma prawa ośmieszać Jego bezkompromisowości w walce o świętość życia ludzkiego, również tego nienarodzonego.

To, że Jan Paweł II był osobą bliską Radomiowi i Radomianom, poczuliśmy szczególnie 4 czerwca 1991 roku, kiedy to klęczał modląc się w zadumie, przed pomnikiem upamiętniającym ludzi skrzywdzonych w związku z robotniczym protestem roku 1976. Któż z nas nie pamięta także krzepiących, papieskich słów „rzucanych na wiatr” w czasie Mszy Świętej odprawionej na radomskim lotnisku. Wtedy, wśród wielu ważnych myśli, Jan Paweł II zostawił nam także i taką:

Bracia i siostry z Radomia i całej tej ziemi! Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii. Budujmy… Raczej: odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane…, zrujnowane w ludziach, w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w opinii zbiorowej, w środkach przekazu.

Powyższe słowa dzisiaj brzmią równie mocno i powinny być mottem wszystkich stających w obronie systemu społecznego, zbudowanego od wieków na chrześcijańskich wartościach, greckiej filozofii świata i rzymskim prawie. Powinny też skłaniać do refleksji nad sobą i skutkami swoich czynów tych, którzy chcą dzisiaj zbijać kapitał polityczny, społeczny czy moralny, m.in. na swoich miałkich oskarżeniach Papieża – Polaka oraz na propagowaniu populistycznych haseł o wolności
i wartościach pozbawionych odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, przed którymi On przestrzegał.

Dlatego my, radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Radomiu, w kontrze do tej niezrozumiałej akcji, ale przede wszystkim w uznaniu dla zasług Honorowego Obywatela Radomia Jana Pawła II w budowaniu naszej tożsamości narodowej
i duchowej – również na poziomie Małych Ojczyzn, składamy Jego Osobie wyrazy najwyższego uznania, poszanowania i ogromnej wdzięczności za wszystko to, co nam pozostawił. Zobowiązujemy się również do dochowania tradycji zwoływania Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Radomiu, aby podkreślać rangę historyczną tego wydarzenia i uhonorowywać Jego Osobę.

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom Radomia, którzy od zawsze stają w obronie dobrego imienia Jana Pawła II i szczepią Jego przesłanie w życie naszego Miasta, prosząc ich zarazem, aby nie ustawali w swojej dotychczasowej determinacji.

Radomscy politycy i samorządowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II