Uncategorized

Radomska filia SPZOZ w Jedlni-Letnisku zostanie zamknięta

Rada Miejska zdecydowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku od 30 listopada bieżącego roku przestanie świadczyć usługi medyczne w filii przy ul. Żeromskiego 31 w Radomiu.

Uchwała Rady Miejskiej Jedlni-Letnisko z 26 sierpnia 2022 r. spotkała się z pozytywną opinią Rady Społecznej. Dyrektor SP ZOZ Piotr Kowalski informuje również, że od 17 października filia Zakładu w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 31, zawiesza świadczenie usług medycznych. Podjęcie takiej decyzji było spowodowane brakiem personelu medycznego oraz koniecznością zapewnienia dostępności do usług medycznych w macierzystym ośrodku SP ZOZ w Jedlni-Letnisku oraz filii w Groszowicach.

Jestem przekonany, że już w niedługim czasie wymienione placówki będą oferowały szeroki wachlarz usług medycznych z dostępem do lekarzy specjalistów oraz niezbędnych badań diagnostycznych – Dyrektor SP ZOZ w Jedlni-Letnisku Piotr Kowalski.

Źródło informacji: jedlnia.pl