O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Radomska Rada Seniorów powołana

Radomska Rada Seniorów powołana. Członkowie odebrali akty powołania z rąk prezydenta Radosława Witkowskiego.

To już trzecia kadencja Rady, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych.

– Dostrzegam potrzebę aktywnej współpracy ze środowiskiem seniorów w naszym mieście. Dane demograficzne wskazują bowiem, że rośnie odsetek osób po 60. roku życia. Bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo uczestniczyć w pracach Radomskiej Rady Seniorów. Chciałbym wsłuchiwać się w Państwa potrzeby i oczekiwania. Liczę na to, że nasza współpraca przełoży się na budową więzi międzypokoleniowych – mówił, wręczając powołania, prezydent Radosław Witkowski.

Radomska Rada Seniorów liczy 11 osób – głównie członków stowarzyszeń, które na co dzień działają na rzecz seniorów. Po dwie osoby zostały wskazane przez Prezydenta i Radę Miejską, a pozostałych siedmioro członków zostało wybranych w otwartym głosowaniu, które odbyło się pod koniec listopada.

Głównym celem działania Radomskiej Rady Seniorów jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez m.in. współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów. Działalność Rady ma przyczynić się do zwiększenia udziału starszych mieszkańców miasta w zakresie współdecydowania o sprawach lokalnych.

W skład Radomskiej Rady Seniorów wchodzą: Elżbieta Glegoła-Żukiewicz, Jan Grzyb, Grażyna Jakubczyk, Jerzy Krzysztof Kaczkowski, Anna Ozga, Zygmunt Pluta, Alicja Barbara Poleszczuk, Ewa Suwała, Beata Wójtowicz, Krystyna Wydra i Iwona Zawodnik.

Kadencja Radomskiej Rady Seniorów trwa 4 lata.