Radomskie Centrum Onkologii podpisało kontrakt na kompleksową opiekę onkologiczną

Radomskie Centrum Onkologii podpisało kontrakt na kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem piersi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.