Radom i okolice Uncategorized

Radomskie Spotkanie Prawników odbyło się już po raz trzeci

Spotkania Prawników na radomskim uniwersytecie to jedyna taka inicjatywa w skali kraju. Celem ostatniej konferencji było zainicjowanie dyskusji naukowej na temat głównych problemów odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w już 2019 roku. Przedmiotem opracowań były wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów prawniczych. W 2020 r. nie udało się zorganizować obrad z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Oficjalnie jako II Radomskie Spotkanie Prawników w 2021 roku odbyła się konferencja „Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i lekarzy”. Zdarzenia stanowiące, jak na razie, wyjątek w Polsce, stają się cykliczne.

Wydział Prawa i Administracji już po raz trzeci zorganizował w Radomiu spotkanie prawników. Wydarzenie, które odbyło się 21 października dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników i nauczycieli akademickich. Uczestnicy rozmawiali o dyscyplinarkach sędziowskich, w kontekście konstytucji i prawa europejskiego. Poruszano problemy z jakimi mierzą się w tym zakresie także samorządy.

Zderzenie świata akademickiego oraz szerokiego grona osób praktykujących, doświadczonych w zawodzie prawnika stworzyło płaszczyznę do wymiany poglądów. Takie forum ma umożliwiać rozwój nauki i dydaktyki prawa, przekładać teorię na praktykę. Więcej informacji o inicjatywie oraz ostatnim spotkaniu znajdziemy na stronie: Radomskie Spotkania Prawników, temat odpowiedzialność dyscyplinarna prawnika (prawo.pl)

Jak czytamy na stronie UTH w Radomiu:

Radomskie Spotkania Prawników to wspólna inicjatywa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział Radom, Izby Adwokackiej w Radomiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Radomskie Spotkania Prawników zostały objęte patronatami honorowymi przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Przemysława Rosatiego, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych – r. pr Włodzimierza Chróścika oraz SSO prof. Krystiana Markiewicza. Konferencje odbywające się w ramach Radomskich Spotkań Prawników patronatem honorowym objął również JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. Sławomir Bukowski oraz Prezydenta Miasta Radomia – Radosław Witkowski.

źródło: uniwersytetradom.pl