Radom i okolice

Realizacja projektu LIFE w Radomiu

W Radomiu od 2015 roku realizowany jest unijny projekt LIFE. Na tę chwilę kończy się budowa zbiornika przy ulicy Olsztyńskiej.

Dyrektor Elżbieta Stanke wspomina o wielu innych dużych inwestycjach powstałych w ramach minionego projektu. Były to m.in.: Przebudowa zapory czołowej i jazu wieńczącego na zbiorniku Borki, przebudowa stawów kolmatacyjnych, polder zalewowy na rzece Cerekwiance przy alei Solidarności oraz renaturyzacja rzeki Mlecznej. Powstało również wiele obiektów zielonych, takich jak: przystanki czy też wiaty.

Projekt LIFE zmierza do obniżenia temperatury w przestrzeni miejskiej poprzez budowę wielu małych inwestycji. Realizacja projektu LIFE ma się zakończyć w grudniu 2022 roku. Koszt całkowity wynosi prawie 25 milionów złotych, z czego 12 milionów złotych otrzymaliśmy z Unii Europejskiej.

Źródło: Radio Plus

N.S.