Radom i okolice

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu

Remont Biblioteki był konieczny nie tylko ze względu na estetykę, ale również ze względu na bezpieczeństwo. Wskutek zmiennej pogody część dekoracji uległa zniszczeniu.

Wcześniej zakończył się remont dachu, przyszła więc kolej na ścianę frontową oraz schody. Remontowane jest również ogrodzenie. Trwa także remont schodów i drzwi zabytkowych frontowych i ewakuacyjnych. Zakończenie robót nastąpi pod koniec października.

Wojewódzki Konserwator Zabytków na remont przekazał 40 tysięcy złotych, 800 tysięcy złotych dała Gmina Miasta Radomia. Wraz z postępem prac w następnych latach dostarczone będą dalsze nakłady.

Mimo tych prac czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru bez ograniczeń.

Od czwartku, 11 sierpnia, schody wejściowe zostały wyłączone z użytku. Tymczasowe wejście znajduje się po lewej stronie budynku a do wszystkich wypożyczalni oraz czytelni poprowadzą drogowskazy.

Źródło: radom naszemiasto

N.S.