Radom i okolice

Remonty wodociągów i ulic w Radomiu

Jedna z większych prac modernizacyjnych prowadzona jest na Glinicach i ulicy J. Słowackiego. Zostały już zakończone wymiany kanału deszczowego i kanału sanitarnego. Z informacji uzyskanych od wiceprezesa Wodociągów Miejskich w Radomiu, Jakuba Koleckiego wynika, że priorytetem jest jak najszybsze ukończenie minionego odcinka.

Kolejne prace zostaną przeprowadzone na ulicy Kwiatkowskiego. Z powodu małej szerokości ulicy zostanie ona prawdopodobnie zamknięta na czas robót.

Prace na odcinku ul. S. Zbrowskiego zostały już ukończone. Niedługo inwestycja zostanie zakończona na całej długości ulicy.

Z informacji Jakuba Koleckiego wynika, że przebudowa na ul. Okulickiego planowo zostanie zakończona do końca września.

Planowaną inwestycją jest budowa zbiornika wodnego przy ul. Olsztyńskiej, która potrwa do 15 sierpnia. Zbiornik powstaje w ramach unijnego Programu LIFE.

Źródło: Radio Plus

N.S.