Rozpoczęła się IX kadencja samorządu

Radni i prezydent złożyli ślubowanie.