O tym się mówi

Rozpoczęła się wypłata „trzynastek”

ZUS rozpoczął wypłatę „trzynastek”. Na Mazowszu świadczenie takie otrzyma ponad milion osób. Tegoroczna kwota wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł „na rękę”. Stanowi to najniższą emeryturę, która obowiązuje od marca bieżącego roku. Ze świadczenia pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna (120,46 zł). 

Nie trzeba dokonywać żadnych dodatkowych formalności w celu uzyskania trzynastej emerytury. Wystarczy na dzień 31 marca posiadać prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia z ZUS.

Klaudia Sułek

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych