O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Rozpoznanie pirotechniczne w radomskich szkołach

Straż Miejska oraz ochrona Goliat Security przeprowadził rozpoznanie pirotechniczne w radomskich szkołach.

Dwuosobowe zespoły złożone ze strażnika miejskiego oraz pracownika ochrony Goliat Security ze specjalnie przeszkolonym psem do wykrywania materiałów wybuchowych prowadziły rozpoznanie pirotechniczne w radomskich szkołach mając na celu wyeliminowanie fałszywych alarmów bombowych, a co za tym idzie, ewakuacji szkół i przerwania matur.

Oczywiście do działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa włączyła się firma Goliat Security której wyszkoleni pracownicy  zespołów zabezpieczeń pirotechnicznych wraz z psami do wykrywania materiałów wybuchowych sprawdzali tereny szkół.

Pierwsze wspólne patrole Strażnik miejski, pracownik ochrony Goliat Security zaczęły działać już na początku maja, tuż przed czwartkowym rozpoczęciem matur. Mundurowi przeprowadzili rozpoznanie pirotechniczne z wykorzystaniem psów służbowych w szkołach, a następnie zabezpieczyli te szkoły do dnia rozpoczęcia egzaminów. Sprawdzone obiekty szkolne przekazano osobom odpowiedzialnym za placówki. Pozwoli to na spokojne oraz bezpieczne i bez niepotrzebnego stresu przeprowadzenie tego najważniejszego egzaminu

Przypomnijmy: w 2020 i 2021 roku fałszywe informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych w kilku szkołach doprowadzały do ewakuacji i opóźnień w rozpoczęciu egzaminu. Dlatego w 2022 roku Prezydent miasta Radomia zorganizował spotkanie w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego zadecydowano o wcześniejszym sprawdzeniu szkół przez służby Policję Straż Miejską i Goliat Security, która włączyła się w działania dysponując psami do wykrywania materiałów wybuchowych. Akcja przyniosła oczekiwane rezultaty dlatego wzorem z roku 2022 w porozumieniu z Dyrektorami szkół  Straż Miejska w Radomiu wraz z Goliat Security sprawdzili placówki pod kątem bezpieczeństwa pirotechnicznego.

Źródło: Straż Miejska Radom