Rudolf Hoess – człowiek o dwóch obliczach. Historia niezwykłego nawrócenia

Rudolf Hoess był komendantem niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu. Z jednej strony dobry, kochający mąż i ojciec, z drugiej, człowiek okrutny, bez skrupułów wydający rozkazy masowego mordu niewinnych ludzi, w tym dzieci… Jak do tego doszło, że młodzieniec pochodzący z rodziny katolickiej, nagle zszedł na złą drogę i w dorosłym życiu był zdolny do zbrodni ludobójstwa?! Historia jego życia pokazuje, że każdy człowiek, który oddala się od Boga, musi czymś wypełnić powstałą pustkę. Hoess wypełnił ją fanatyczną ideologią i okultyzmem, a jego bogiem stał się Hitler. Jednak nawet tak wielki grzesznik może przed śmiercią doznać wewnętrznej przemiany. Jego nawrócenie jest dowodem na to, że Pan Bóg nikogo nie skreśla, każdemu daje szansę.