O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Rusza kontrola spalania odpadów

Rusza kontrola spalania odpadów. Straż Miejska apeluje.

Sezon grzewczy powoli nam się rozpoczyna i jak co roku strażnicy będą sprawdzać czym radomianie palą w piecach. Funkcjonariusze Referatu Ochrony Środowiska wzbogaceni o dron z zasobnikiem zawierającym stację badawczą Sowa prowadzą analizę powietrza na terenie naszego miasta.

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Radomia na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesję i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady

informują strażnicy miejscy.

Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Na podstawie posiadanego upoważnienia strażnik jest uprawniony do:

  1. Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren;
  2. Przeprowadzania badań lub wykonywania niezbędnych czynności kontrolnych;
  3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  4. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.

Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 kk). W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

Źródło: Straż Miejska