Radom i okolice

Rusza ostatnia edycja programu wsparcia dla samorządów od EFRWP

Będzie to ostatnia z 3 edycji programu zaplanowana na bieżący rok. Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać gminy i powiaty, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Pożyczki, których maksymalna wysokość wynosi 1,5 mln zł, są udzielane na okres do 5 lat.

Co istotne przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Wyróżniają się one m.in. niskim, oprocentowaniem opartym o WIBOR 3-miesięcznym (jednakże nie mniej niż 2,5%) oraz brakiem jakichkolwiek kosztów oraz opłat pośrednich – prowizji, marży itp.

EFRWP zapewnia bardzo wygodne warunki finansowania, o ulgowym oprocentowaniu na działania takie jak:
– budowę oraz modernizację dróg gminnych i powiatowych,
– sieci i stacji wodociągowych,
– systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
– inwestycje w oświatę,
– przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Nabór wniosków rozpocznie się 3 października i potrwa do 28 października. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: https://efrwp.pl/wsparcie-dla-samorzadow/samorzadowy-program-pozyczkowy/o-programie-spp/

źródło: Biuro Prasowe Fundacji EFRWP