Inwestycje

Ruszył kolejny etap przygotowań do budowy obwodnicy Zwolenia [+MAPA]

Wybór wariantu optymalnego

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy, oznaczony jako wariant 1 (kolor niebieski). We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do Burmistrza Miasta Zwoleń GDDKiA wskazała go jako preferowany.

Plan orientacyjny obwodnicy Zwolenia

Plan orientacyjny obwodnicy Zwolenia

Opis wariantu

W preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość ok. 10 km i przebiega przez obszar gminy Zwoleń po wschodniej stronie miasta. Przyszła trasa będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie możliwa poprzez węzeł z drogą S12 oraz 4 skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK79, jedno z istniejącym przebiegiem DK12 oraz jedno z drogą powiatową.

[news:1352205]

Obwodnica Zwolenia

Obwodnica planowana jest w nowym śladzie DK79 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W październiku 2020 r. zawarta została umowa z Multiconsult Polska na przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości ok. 2,4 mln zł. Termin ich zakończenia przypada na początek 2024 r.

Zadaniem projektanta jest wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.

Obwodnica Zwolenia wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają.

Na Mazowszu powstanie dziewięć obwodnic

Jak podkreśla GDDKiA, dzięki rządowemu Programowi budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, z dziewięciu miast w województwie mazowieckim wyprowadzono ruch tranzytowy.

Dwie obwodnice, Lipska (DK79) i Pułtuska (DK61/57), są już w realizacji. W przypadku tej pierwszej, Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Rozpoczęcie robót w terenie planowane jest na przełomie 2022/2023. Zakończenie prac przewidziane zostało w II kwartale 2024 r. Jeśli chodzi o obwodnicę Pułtuska, w kwietniu 2022 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne. GDDKiA szacuje, że roboty w terenie po pozyskaniu decyzji ZRID, rozpoczną się wiosną 2023 r. i zakończą w I kwartale 2025 r. 

Kolejnych siedem jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. W sierpniu 2022r. złożono do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Skaryszewa.