O tym się mówi

Rząd przewiduje waloryzację rent i emerytur

Rząd przewiduje waloryzacje rent i emerytur. Oznacza to, że w przyszłym roku seniorzy mogą otrzymać wyższe świadczenia.

Przyszłoroczna waloryzacja świadczeń przewiduje modyfikację aktualnych zasad, które wynikają z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na IV kwartał.

Zmiany będą dotyczyły głównie podwyższenia najniższych świadczeń odpowiednio do:

  • 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  •  1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 złotych.

Wynika z tego, że rząd planuje waloryzację rent i emerytur na poziomie 13,8 proc. w marcu 2023 roku z minimalna podwyżką gwarantowaną na poziomie 250 zł.

Źródło informacji: 300gospodarka.pl

Foto: pixabay