Radom i okolice

Samorząd Mazowsza przeciwko zmianom klimatycznym

W ramach walki ze zmianami klimatycznym Samorząd Mazowsza dofinansuje 72 projekty. Wśród nich znalazły się także inicjatywy z subregionu radomskiego oraz powiatu grójeckiego. Całość wsparcia finansowego wyniesie ponad 5,7 mln zł. 

Kwestia zmian klimatycznych nie jest dziś już tylko hasłem czy przepowiednią, ale realnym problemem, z którym mamy do czynienia na co dzień. Musimy działać, by zatroszczyć się o to, co mamy nie tylko z myślą o nas samych, ale i o przyszłych pokoleniach. Kluczem do tego są właśnie proekologiczne inwestycje, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodą, tworzenie zielonych przestrzeni czy stosowanie energooszczędnego oświetlenia w przestrzeni publicznej. I temu służy nasz program

– wyjaśnił marszałek Adam Struzik.

W sumie na realizacje projektów zgłoszonych przez gminy z subregionu radomskiego oraz powiatu grójeckiego przeznaczono około 850 tys. zł. Program „Mazowsze dla klimatu 2022” pozwoli na aranżację i nasadzenie zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki w gminie Skaryszew, rewitalizację parku miejskiego w Grójcu, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Jedlni-Letnisku. 

Klaudia Sułek

Źródło informacji i foto: Samorząd Województwa Mazowieckiego