Radom i okolice

Samorząd Mazowsza przeznaczy środki finansowe dla gmin Przysucha i Rusinów

Samorząd Mazowsza przeznaczy środki finansowe dla kolejnych gmin.

Dla wielu gmin czy powiatów te środki to często jedyna opcja, która umożliwia im zrealizowanie planowanych od dawna i ważnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji. Można powiedzieć, że pomagamy im w pewien sposób spinać budżet, co w obecnych czasach nabiera jeszcze większego znaczenia. Szalejąca inflacja, która odbija się wzrostem cen m.in. na rynku budowlanym jest dla wielu samorządów przeszkodą w prowadzeniu dużych inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych. Dlatego pomagamy i tylko w tym roku na realizację naszych autorskich programów wsparcia przeznaczyliśmy 350 mln zł

– powiedział wicemarszałek Rafał Rajkowski. 

W ramach dofinansowania zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Przysusze, a wraz z nią rozbudowana zostanie sieć kanalizacyjna. Projekt zakłada wykonanie koncepcji modernizacji i projektów budowlanych oraz wykonawczych, uzyskanie niezbędnych decyzji, wykonanie robót budowlanych z dostawami, a także przeprowadzenie odpowiednich prób czy badań.

Ponadto dzięki wsparciu Mazowsza możliwe będzie przebudowanie drogi gminnej nr 330704W na odcinku 1,2 km od granicy gmin Rusinów i Gielniów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3313W. W ramach tej inwestycji powstanie jezdnia z obustronnymi poboczami. Oprócz tego przepusty pod drogą zostaną wyremontowane, a rowy – oczyszczone.

 

Źródło informacji i foto: Samorząd Województwa Mazowieckiego