Radom i okolice

Służby szukały bomb w szkole przed maturą

Prezydent Miasta Radomia zarządził spotkanie w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem miało być zapobieżeniem przerwania lub opóźnienia egzaminów maturalnych. W spotkaniu wzięły udział służby mundurowe miasta Radomia, Policja, Straż Miejska oraz Straż Pożarna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także pracownicy oświaty. W ramach przeciwdziałania przedstawionemu wyżej problemowi podjęto zdecydowane działania, m.in. monitorowanie szkolnych skrzynek elektronicznych, stały kontakt z policją i wcześniejsze sprawdzenie budynku. Wyjątkowym działaniem jest to, że w tym roku do akcji włączono firmę Goliat Security. Firma ta posiada w swoich szeregach wyszkolonych pracowników zespołu zabezpieczeń pirotechnicznych wykorzystujących do tych celów certyfikowane psy. Działania rozpoczęto w dniu 3 maja, gdy już od wczesnych godzin rannych trzy zespoły po trzy osoby w składzie Policjant, Strażnik Miejski, Pracownik Goliat Security z psem chodzili po szkołach na terenie Radomia pod kątem wyeliminowania zjawiska fałszywych alarmów bombowych, które narażają na opóźnienia, ewakuacje a w konsekwencji przerwanie egzaminu dojrzałości. Służby sprawdziły 22 placówki oświatowe, a następnie zabezpieczyły placówki do dnia rozpoczęcia matur.

foto: https://strazmiejska.radom.pl/

G.G.