Uncategorized

Spotkanie promujące publikację Roberta Wiraszki

Łaźnia zaprasza na spotkanie promujące nową publikację dr n. med. Roberta Wiraszki „Dzieje stacjonarnej opieki medycznej w Radomiu 1792-1945”. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy czwartek (27 stycznia) o godzinie 18:00 przy ulicy Żeromskiego 56. 

(…) Książka w sposób kompleksowy omawia temat rozwoju szpitalnictwa radomskiego.
Umiejętnie wykorzystana baza źródłowa zawierająca dokumenty z niewykorzystywanych
dotychczas archiwaliów pozwoliła badaczowi na szerokie omówienie tytułowej problematyki. Jest to dobry materiał źródłowy dla badaczy zajmujących się dziejami szpitalnictwa,
opieki społecznej i kultury materialnej

– dr hab. n. med. Jerzy Reymond (fragment recenzji wydawniczej).

Opracowanie wydała Delegatura Radomska Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof, Jana Nielubowicza.

Klaudia Sułek

Źródło informacji i foto: ŁAŹNIA Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria