Radom i okolice

Streetworkerzy z prośbą o pomoc w poszukiwaniu bezdomnych

Streetworkerzy z Caritas Diecezji Radomskiej podczas dzisiejszej konferencji zwrócili uwagę na problem bezdomności.

W okresie jesienno-zimowym szczególnej pomocy wymagają osoby bezdomne, które pozostają poza systemem pomocy instytucjonalnej. Zapewnienie dachu nad głową, weryfikacji stanu zdrowia, stopnia wyziębienia, wszelkiego wsparcia, jest niełatwe także ze względu na brak informacji o przebywaniu osób w potrzebie.

Streetworking to nowy, ale często jedyny sposób na docieranie do osób wymagających pomocy. Caritas Diecezji Radomskiej oraz działający przy instytucji Streetworkerzy aktywnie poszukują osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Na co dzień odwiedzają miejsca spotkań osób potrzebujących, pustostany, parki. We współpracy ze strażą miejską tworzą mapy bezdomności na terenie naszego miasta. Nadal nie wszystkie miejsca są im znane. Nadchodząca zimna wymusza zaktywizowanie działań i stąd prośba do wszystkich, którzy posiadają informacje, o wsparcie w poszukiwaniach osób bez dachu nad głową.

Startująca Akcja Zima, jak co roku przewiduje patrole oraz odwiedzanie miejsc przebywania osób potrzebujących. W ramach wsparcia uruchomiony zostanie patrol medyczny. Będzie działał dwa razy w tygodniu, w poniedziałek oraz czwartek. W zakresie pomocy bezdomnym działają także noclegownie: schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 oraz schronisko i noclegownia przy ul. Zagłoby 3. Obiekty działają cały rok.

Jeśli posiadasz informacje o miejscach gdzie przebywają osoby bezdomne, przekaż ją pod numerem tel.532-316-029 lub do Straży Miejskiej w Radomiu pod nr tel 986. Streetworkerzy, działający w służbie m.in. osobom bezdomnym, ruszą z pomocą.