Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Subregion radomski. Ruszają remonty dróg wojewódzkich

Wkrótce rozpoczną się wyczekiwane przez mieszkańców remonty dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego i lipskiego.

Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel prawie 10,5 mln zł. Umowy z wykonawcami podpisał dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski.

Krótsze podróże pociągami między Radomiem a Warszawą

W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz lokalni samorządowcy: wójt gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach, burmistrz gminy Warka Dariusz Gizka oraz burmistrz gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk.

Droga wojewódzka nr 731

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekaże blisko 4 mln zł na remont 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 731 w gminie Warka. W ramach prac zostanie wybudowana nowa konstrukcja jezdni, będą wyremontowane zjazdy, odtworzone pobocza i rowy. Prace mają zostać wykonane do września 2023 r.

Koniec prac wodociągowych na ulicy Słowackiego

Droga wojewódzka nr 732

W gminie Stara Błotnica zostanie wyremontowany ponad 2,5-kilometrowy fragment drogi wojewódzkiej nr 732. Zakres prac obejmuje budowę nowej konstrukcji jezdni, remont zjazdów, odtworzenie rowów  i poboczy. Prace mają zostać wykonane do października  2023 r. Koszt realizacji inwestycji to prawie 2,5 mln zł. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.

Droga wojewódzka nr 754

Na 2,7 kilometrowym odcinku drogi w gminie Solec nad Wisłą zostanie wybudowana nowa konstrukcja jezdni. Remont przejdą zjazdy, a pobocza i rowy zostaną odtworzone. Prace mają potrwać 5 miesięcy, a ich zakończenie zaplanowano na październik 2023 r. Koszt realizacji to ponad 4 mln zł. Jej realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Mazovia