Radom i okolice

Sukcesy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

 Pierwszy raz ewaluowane były dyscypliny naukowe, a nie wydziały, Z informacji uczelni wynika, że nie wszystkie dyscypliny mogły być zgłoszone do ewaluacji. Co było związane z dość ostrymi warunkami zgłoszeń.
Przyznawane kategorie to: A+, A, B+, B, C. Dwie pierwsze otrzymały nieliczne uczelnie w Polsce, o dużych zasobach kadrowych i osiągnięciach naukowych. Kategoria B+ jest równie wysoka, dająca prawa doktoryzowania, habilitowania i większe pieniądze na naukę.

 Dyscypliny naukowe z kategorią B+ to: automatyka, elektronika i elektrotechnika (Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki), ekonomia i finanse (Wydział Ekonomii i Finansów), inżynieria mechaniczna (Wydział Mechaniczny), nauki o zarządzaniu i jakości (Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa), nauki prawne (Wydział Prawa i Administracji), pedagogika (Wydział Filologiczno-Pedagogiczny).

 Dyscypliny naukowe z kategorią B to: inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa), inżynieria lądowa i transport (Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki) oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (Wydział Sztuki).
Rzecznik UTH prof. Dariusz Trześniowski informuje, że tegoroczna ewaluacja jest wielkim sukcesem uczelni. Oficjalne stanowisko nie jest jednak jeszcze wydawane, ponieważ wciąż są składane odwołania w przypadku dyscyplin, które otrzymały kat. B.

Źródło: Radio Plus

N.S.