O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Światowy Dzień Mokradeł przypomina o ochronie obszarów wodno-błotnych

Dzisiaj, 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Z tej okazji warto uświadomić sobie znaczenie obszarów wodno-błotnych. Bowiem tereny te przyczyniają się do właściwego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. 

2 lutego 1971 roku podpisana została Konwencja o obszarach wodno-błotnych, zwaną od miejsca podpisania Ramsarską. Do tej pory ratyfikowały ją sto siedemdziesiąt dwa państwa. Na pamiątkę tego wydarzenia na całym świecie od 1997 r., a w Polsce od 2002 r. obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Ma on uświadomić znaczenie obszarów wodno-błotnych i zachęcić do ich ochrony poprzez naukę odpowiedzialnego użytkowania.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu także prowadzi projekty, które mają na celu odtworzenie i ochronę terenów podmokłych. Tegoroczne hasło obchodów Światowego Dnia Mokradeł brzmi „Już czas na przywrócenie mokradeł”.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu do projektu włączono ok. 100 ha gruntów. Leśnicy prowadzą na nich działania z zakresu czynnej ochrony sześciu typów siedlisk przyrodniczych, w tym związanych z obszarami wodno-błotnymi takimi jak zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, torfowiska przejściowe i trzęsawiska. Projekt obejmuje także działania związane z poprawą jakości siedlisk m.in. dwóch gatunków motyli – modraszka telejusa i przeplatki aurinii, traszki grzebieniastej i żółwia błotnego.

Zabiegi ochronne polegają głównie na koszeniu roślinności łąkowej, a także wycinaniu krzewów i odrośli drzew wraz z wywiezieniem biomasy z terenu objętego pracami. Bardzo często koszenie roślinności zielnej łączone jest z jednoczesnym wycinaniem odrostów drzew oraz krzewów.

Mokradła spełniają niezwykle istotne funkcje: są naturalnym filtrem wody (usuwają zanieczyszczenia) i uzupełniają lokalne zasoby wodne; magazynują węgiel organiczny (dzięki temu redukowana jest jego ilość w atmosferze); dostarczają słodkiej wody; wchłaniają nadmiar wody (działają jak gąbka) przez co pomagają nam radzić sobie ze sztormami i powodziami; przywracają bioróżnorodność (40% gatunków żyje lub rozmnaża się na terenach podmokłych, mokradła kształtują przestrzeń dla dzikiej przyrody); są źródłem utrzymania i pożywienia (wielu ludzi utrzymuje się np. z rybołówstwa, mokradła zapewniają ryż dla 3,5 miliarda ludzi); poprawiają samopoczucie (odtworzone tereny podmokłe zapewniają miejsce do odpoczynku i doświadczania przyrody).

Główną powodem zanikania mokradeł jest działalność człowieka. Człowiek przyczynia się do ich osuszania, zabudowuje je na potrzeby rolnictwa i budownictwa miejskiego; zanieczyszcza odpadami i nadmiernie eksploatuje poprzez zbyt duży połów ryb i zarybianie zbiorników wodnych inwazyjnymi gatunkami.

W ich wyniku mokradła zanikają coraz szybciej. Od 1970 roku na całym świecie ubyło co najmniej 35% mokradeł. W konsekwencji coraz większej ilości gatunków wodno-błotnych grozi wyginięcie (w ciągu ostatnich 50 lat zanikło 81% śródlądowych gatunków wodno-błotnych oraz 36% gatunków przybrzeżnych i morskich).

Każdy z nas może coś zrobić. W życiu codziennym możemy pomóc mokradłom poprzez podejmowanie korzystnych dla terenów podmokłych decyzji, jak oszczędzanie wody, nieużywanie środków chemicznych mogących wpłynąć negatywnie na mokradła. Możemy też zorganizować akcję sprzątania mokradeł, zaangażować się w projekt ich odnowy, czy zostać orędownikiem mokradeł poprzez poszerzanie swojej wiedzy na temat ich zagrożeń i dzielenie się nią z innymi.

Źródło: Lasy Państwowe/Facebook