O tym się mówi PAP

Syndyk Marcin Kubiczek: wierzyciele Getin Noble Bank powinni zgłaszać się do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Syndyk Marcin Kubiczek zachęca „frankowiczów” z Getinu Noble Bank i innych wierzycieli tego upadłego banku aby jak najszybciej zgłosili swoje wierzytelności. Bez kosztów można to zrobić do 21 sierpnia br. Zgłoszenie wierzytelności wbrew pozorom nie jest trudne i warto to zrobić.

Termin zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank mija 21 sierpnia (poniedziałek) o godz. 23.59:59 czasu polskiego. Syndyk zachęca do zgłoszenia wierzytelności przez wszystkich wierzycieli bez względu na kwotę, charakter lub podstawę prawną wierzytelności.

Przekroczenie tego terminu nie przekreśli ważności zgłoszenia, jednak wierzytelności zgłoszone do 21.08.2023 r., nie wymagają żadnych opłat. Po tym terminie zgłoszenie też będzie skuteczne, choć trzeba będzie zapłacić 1 010,49 zł obowiązkowej opłaty.

Wierzytelność zgłosić trzeba za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), z wyjątkiem należności ze stosunku pracy, rent i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy (art. 216aa ust. 1 Prawa upadłościowego). Żadnej mocy prawnej nie będą miały zgłoszenia przesłane w formie papierowej do Sądu lub na adres upadłego Banku lub kancelarii Syndyka.

Następujące cztery okoliczności nie są przeszkodą w zgłoszeniu wierzytelności:

  1. Niedostosowanie formularza zgłoszeń wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych do przepisu szczególnego obowiązującego w postępowaniu upadłościowym banków (tj. art. 440 Prawa upadłościowego).
  2. Wskazanie błędnej kategorii przez wierzyciela nie spowoduje nieuznania jej na liście wierzytelności.
  3. Brak pełnej wiedzy wierzyciela na temat dokładnej wysokości kwoty zgłaszanej wierzytelności lub brak pełnej dokumentacji (np. zaświadczeń o dokonywanych spłatach). Zgłoszenie będzie mogło być uzupełniane przez wierzyciela na dalszym etapie postępowania.
  4. Fakt zakończenia lub wypowiedzenia kredytu, a nawet jego wyegzekwowania przez Bank od dawnego kredytobiorcy.

Wierzyciele w składanym zgłoszeniu nie mają obowiązku załączania wszystkich dowodów/dokumentów potwierdzających wierzytelność. Wystarczającym jest wymienienie ich w zgłoszeniu.

– Wiem o ograniczeniach dopuszczalnej objętości plików w systemie teleinformatycznym KRZ – mówi syndyk Marcin Kubiczek – Dlatego proszę o dołączanie w pierwszej kolejności podstawowych dokumentów innych niż sama umowa kredytu, takich jak wyroki i postanowienia. Rekomenduję dołączenie do zgłoszenia osobnego pliku zawierającego informacje wymagane przez art. 240 Prawa upadłościowego.

W przypadku wątpliwości, konieczności uzyskania wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów, Syndyk będzie wzywał wierzyciela w trybie art. 243 Prawa upadłościowego do uzupełnienia zgłoszenia wierzytelności.

– Wielu wierzycieli prowadzi postępowania sądowe związane ze zgłaszanymi wierzytelnościami, dlatego bardzo ważne jest wskazanie w zgłoszeniu dokładnego oznaczenia sądu i sygnatury – podkreśla syndyk – W przypadku postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających trzeba wskazać oznaczenia komorników lub sądów i podać sygnaturę sprawy.

Syndyk zaznacza, że w sprawach prawnych, a zwłaszcza dotyczących oświadczeń o potrąceniach, warto rozważyć skorzystanie z pomocy pełnomocników, zwłaszcza posiadających doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych. Zgodnie z prawem, pełnomocnikiem wierzyciela może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Dokonanie w terminie zgłoszeń przez wierzycieli pozwoli określić charakter i rozmiar roszczeń. To pozwoli Syndykowi przygotować propozycję dla wierzycieli, w tym kredytobiorców „frankowych”.

 

Źródło informacji: Syndyk Marcin Kubiczek