Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Sześć ofert w przetargu na rozbudowę SOR-u

Budynek szpitala w Radomiu. Fot. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego @rssradom on Facebook

Sześć ofert wpłynęło na przetarg na rozbudowę SOR-u działającego w ramach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

Najniższą cenę – 41,6 mln zł – zaoferowało konsorcjum firm Mostostal Zabrze i Termo – Klima MK. Najwyższa oferta opiewała na 59,8 mln zł – poinformował Radomski Szpital Specjalistyczny.

Najtańsza oferta znacznie przewyższa 37,2 mln zł, które szpital zamierzał przeznaczyć na inwestycję. W najbliższych dniach komisja przetargowa oceni oferty pod względem formalnym. Szpital czeka też na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zażalenia złożonego przez jedną z firm, która zamierzała startować w przetargu i wnioskowała o przedłużenie terminu składania ofert, jednak szpital się na to nie zgodził.

Inwestycja zostanie dofinansowana 35 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Projekt zakłada dobudowanie nowej części SOR-u po wschodniej stronie obecnego budynku. Powierzchnia oddziału zwiększy się z 1500 do 2300 mkw. Rozbudowa i przebudowa pozwoli na wyodrębnienie stref dla przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego pacjentów wymagających natychmiastowej terapii i dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie do SOR-u. Dodatkowo dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej zaprojektowano niezależne wejście do strefy służącej diagnostyce, obserwacji i leczeniu.

Rozbudowany SOR będzie miał pracownię diagnostyki obrazowej, wyposażoną w tomograf komputerowy, aparat RTG i ultrasonograf. Projekt przewiduje także montaż wszelkich niezbędnych systemów dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji. Zwiększenie powierzchni umożliwi stworzenie nowych gabinetów umożliwiających prowadzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Oddział będzie przygotowany na przyjęcie 70 tys. pacjentów rocznie. Harmonogram zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 r. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ joz/