Enea S.A. O tym się mówi Społeczeństwo

Fundacja Enea cały czas wspiera obywateli Ukrainy. Dotychczasowa pomoc to ponad 5,5 mln zł

Wydarzenia z końca lutego 2022 r. i kolumny rosyjskich czołgów zmierzających w kierunku Kijowa wstrząsnęły nami wszystkimi i zmobilizowały do działania na rzecz tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Polacy – na ogromną skalę – niosą pomoc najbardziej potrzebującym. W działania włączyły się instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe oraz spółki Skarbu Państwa.

Czytaj więcej