O tym się mówi Partnerzy Polska i świat

W trosce o Polaków Grupa Enea dba o bezpieczeństwo energetyczne kraju

Grupa Enea to wicelider rynku energetycznego w zakresie produkcji energii, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Read More
Partnerzy Polska i świat

Grupa Enea konsekwentnie wspiera rozwój OZE w północno-zachodniej Polsce, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju

Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba i moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci Enei Operator. Obecnie na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 r. spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW.

Read More
Uncategorized

Hybrydowe OZE: Enea Nowa Energia rozpoczyna budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie farmy wiatrowej w Darżynie

Enea Nowa Energia rozpoczyna budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie farmy wiatrowej w Darżynie.

Read More
Uncategorized

#WynikiEnei: Grupa Enea podsumowuje pełen wyzwań rok 2022 – konsekwentna droga w kierunku neutralności klimatycznej

Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne, prowadząc transformację w kierunku firmy neutralnej klimatycznie i inwestując w rozwój odnawialnych źródeł energii.

Read More
Uncategorized

#WynikiEnei za 2022 r. – transmisja z konferencji

W czwartek, 23 marca o godz. 12.00 odbędzie się transmisja z konferencji prasowej Grupy Enea, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki finansowe i operacyjne za 2022 r. Transmisja dostępna będzie na stronie: https://media.enea.pl/transmisja Wydarzenie relacjonowane będzie również na Twitterze: @Grupa_Enea (#WynikiEnei).

Read More
O tym się mówi Społeczeństwo

Fundacja Enea cały czas wspiera obywateli Ukrainy. Dotychczasowa pomoc to ponad 5,5 mln zł

Wydarzenia z końca lutego 2022 r. i kolumny rosyjskich czołgów zmierzających w kierunku Kijowa wstrząsnęły nami wszystkimi i zmobilizowały do działania na rzecz tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Polacy - na ogromną skalę - niosą pomoc najbardziej potrzebującym. W działania włączyły się instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe oraz spółki Skarbu Państwa.

Read More