Historia O tym się mówi Radom i okolice Religia Wyróżnione

Ks. Stanisław Domański – kapelan AK, ofiara komunistów

Pełnił rolę kapelana Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i Ruchu Oporu Armii Krajowej. Znienawidzony i zamordowany przez bezpiekę. W czerwcu 2023 r. jego grób został wpisany do ewidencji grobów walk o wolność i niepodległość Polski.

Read More