O tym się mówi Polityka Radom i okolice

Ambasador USA w Radomiu: Polska jest humanitarnym supermocarstwem

Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych, wygłosił w Auli Głównej UTH wykład pt. "The U.S. and Poland: today and tomorrow?". Ambasador USA w Radomiu stwierdził, że "Polska jest humanitarnym supermocarstwem". 

Read More
O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce odwiedzi UTH

Mark Brzezinski pełni swą funkcję w Polsce od 22 grudnia 2021 r. Jest zawodowym dyplomatą, politykiem i doktorem prawa.

Read More