O tym się mówi Polska i świat

Na mapie Polski pojawi się 15 nowych miast

Od 1 stycznia 2023 r. na mapie Polski pojawi się 15 nowych miast. Po zmianach będziemy mieli ich łącznie 979. Dotychczasowe miejscowości podniosły w ostatnich latach poziom urbanizacji i wykazały miejski charakter. Dodatkowo większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Są też dobrze skomunikowane z innymi miejscowościami. Ze względu na te cechy uzyskały prawa miejskie.

Read More