Historia Radom i okolice Społeczeństwo

2 stycznia 1939 roku zmarł Roman Dmowski

Roman Dmowski był m.in. przywódcą obozu narodowego oraz współtwórcą niepodległej Polski.

Read More
Radom i okolice Wiadomości

IPN w Radomiu zaprasza do udziału w XI Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu zaprasza do udziału w XI Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowski. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego jednego z ojców niepodległości Polski. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Read More