Publicystyka Religia Światełko wiary

Bł. Anna Katarzyna Emmerich – stygmatyczka, mniszka z Dülmen, jedna z najbardziej niezwykłych postaci w dziejach Kościoła i mistyki chrześcijańskiej

9 luty – wspomnienie bł. Anny Katarzyny Emmerich. Wyróżniała ją głęboka wiara, umiłowanie modlitwy, życie w ascezie i oddanie służbie bliźniemu. Od dziecka doświadczała mistycznych łask. Ukazywał jej się Pan Jezus i Matka Boża. Widziała życie, bolesną mękę Zbawiciela i Jego zmartwychwstanie, oraz poznała historię życia Maryi i Józefa. Na podstawie jej widzeń odnaleziono m.in. domek Maryi w Efezie. Jej wizje spisał niemiecki pisarz Klemens Brentano. Pod wpływem świadectwa mistyczki przeszedł głęboką przemianę duchową, nawrócił się i został gorliwym katolikiem. Z tych zapisków korzystał reżyser Mel Gibson przy tworzeniu scenariusza do słynnego filmu „Pasja”.

Czytaj więcej