Publicystyka Religia Światełko wiary

Chrzest Pana Jezusa – Epifania Trynitarna – Objawienie się Trójcy Świętej

Święto Chrztu Pańskiego jest obchodzone w pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Zamyka okres Bożego Narodzenia, jednak w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego nawiedzane są szopki i śpiewane kolędy. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie zapoczątkowuje Jego publiczną działalność. Jezus rozpoczyna misję, która jest wypełnieniem słów proroka Izajasza.

Read More