Publicystyka Religia Światełko wiary

„Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?!” – Nawrócenie św. Pawła, Apostoła

25 stycznia – Kościół Katolicki wspomina dzień Nawrócenia św. Pawła, zwanego Apostołem Narodów; dawniej gorliwego faryzeusza o imieniu Szaweł oraz okrutnego prześladowcy i przeciwnika chrześcijan. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Wyznawał zasadę, że siła i przemoc to najskuteczniejsze argumenty w dysputach religijnych. Po tym, gdy ukazał mu się Chrystus, przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Został uczniem Jezusa, który całe swoje życie poświęcił głoszeniu Ewangelii. Jego nawrócenie jest bardzo konkretne i symboliczne, ponieważ wpłynęło na losy chrześcijaństwa i pokazało, że każdy człowiek może spotkać na swojej drodze Boga.

Czytaj więcej