Publicystyka Religia Światełko wiary

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Fiat mihi secundum verbum tuum – Niech mi się stanie według słowa Twego

25 marca – święto Zwiastowania Pańskiego, zwane dawniej świętem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. To wydarzenie było początkiem dzieła Zbawienia ludzkości. Tego dnia dokonało się Wcielenie Syna Bożego i jednocześnie wypełniły się proroctwa, wypowiedziane przez usta proroków Starego Testamentu. Tajemnicę Zwiastowania wyznajemy w codziennych modlitwach: Pozdrowienie Anielskie, Anioł Pański (3 x w ciągu dnia), w tajemnicy

Read More