O tym się mówi

Trwa składanie wniosków o przyznanie świadczenia z programu „Dobry Start”

Cały czas można składać wnioski o „300 plus”. W ramach programu „Dobry Start” rodzice otrzymają jednorazowo wsparcie finansowe na zakup podręczników, zeszytów, przyborów oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach oświatowych.

Termin dokonywania wszelkich formalności mija 30 listopada bieżącego roku. Informacje na temat wniosku i jego obsługi (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu) można znaleźć na portalu PUE ZUS. 

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Składając wniosek należy prawidłowo wypełnić dane, podając prawidłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły, a także aktualny numer swojego konta

– przypomina Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS.

Do 11 września w województwie mazowieckim Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 172 mln zł na wyprawkę. Ze wsparcia skorzysta 572 tys. dzieci. 

Na rozpatrzenie wniosków złożonych we wrześniu, październiku lub listopadzie ZUS ma dwa miesiące. Pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku. Wypłata świadczenia realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia przez ZUS.

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych