O tym się mówi

Trwa wypłata pieniędzy na zakup wyprawki szkolnej

Od początku lipca rodzice i opiekunowie składają wnioski o otrzymanie wsparcia w ramach programu „Dobry Start”. Świadczenie 300 plus przeznaczone jest na zakup wyprawki szkolnej. 

Dotychczas największa ilość zgłoszeń napłynęła z województwa mazowieckiego. Tutaj do 24 sierpnia zostało złożonych około 405,2 tys. wniosków, które dotyczą blisko 577 tys. dzieci.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane do końca listopada wyłącznie elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pomoc w składaniu wniosków można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Źródło informacji: ZUS