Radom i okolice

Ulica Radomska w ciągu DK79 jest już otwarta

Udostępniona została do użytku ul. Radomską (DK79), na odcinku od skrzyżowania ul. Radomskiej, ul. Głowaczowskiej i ul. Nowy Świat (rondo) do budowanego obiektu nad PKP (skrzyżowanie z ul. Wójcików). Obecnie ul. Radomska posiada nową konstrukcję drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Przebudowana została także infrastruktura podziemna.

Cały czas jednak pozostaje zamknięta DK79 na odcinku od skrzyżowania ul. Głównej ze ul. Spacerową do  ul. Głównej z ul. Wójcików za sprawą budowy wiaduktu nad linią PKP. Objazd odbywa się ul. Główną. 

Źródło informacji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad