Umowa na przebudowę ulicy Wolanowskiej została podpisana

W ramach kontraktu będzie również przebudowane niebezpieczne skrzyżowanie ulic Maratońskiej i Dębowej.