Uncategorized

Unia wstrzymała wypłatę pieniędzy dla Polski

Unia Europejska jest gotowa zamrozić wypłaty z Krajowego Planu Odbudowy oraz z funduszy regionalnych, które miały trafić do Polski w latach 2021-2027.

Urzędnicy Komisji Europejskiej potwierdzili polskim mediom, że Polska nie otrzyma większości pieniędzy z funduszy regionalnych przewidzianych na lata 2021-2027. Nasz kraj otrzymał tylko część zaliczki, wypłacanej co roku bezwarunkowo i o wartości zaledwie 0,5 procent całkowitej kwoty. Jednakże te pieniądze są przeznaczone na opłacenie urzędników zatrudnionych do obsługi programów. Warszawa nadal może korzystać z funduszy spójności z okresu budżetowego 2014-2020.

Główną przyczyną zablokowania dla Polski funduszy jest brak porozumienia między rządem a Komisją Europejską w sprawie reformy sądownictwa. Zmiany dokonane przez Polskę w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego unijni urzędnicy uznali za niewystarczające. Cała reforma jest traktowana jako próba podporządkowania władzy sądowniczej przez władzę wykonawczą, co jest sprzeczne z unijną kartą praw podstawowych.

Źródło informacji: 300gospodarka.pl