O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Uroczyste obchody Dnia Świętości Życia

Uroczyste obchody Dnia Świętości Życia w Diecezji Radomskiej, miały miejsce w sobotę 25 marca. Tego dnia Kościół katolicki obchodzi święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W czasie Mszy św. złożono przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Główne uroczystości odbyły się w kościele bernardynów w Radomiu. Na początku odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważania poszczególnych stacji dotyczyły obrony życia.

Następnie była sprawowana Msza Św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka, który na wstępie powiedział:

-Maryja umocniona łaską Boga i mocą Ducha Świętego stanęła z otwartością wobec Bożych planów i wobec daru życia Syna Bożego, którego miała przynieść światu i przyniosła. Dzisiaj stajemy z tą ufnością wiary, ale też i z zawierzeniem Bogu intencji wpisanych w Dzień Świętości Życia, prosząc o to, aby to co jest Jego darem było przez każdego człowieka przyjmowane, szanowane, godnie przeżywane. Aby Bóg umacniał tych, którzy z tych pragnieniem obrony, ochrony dla życia żyją, podejmują różne działania – powiedział bp Marek Solarczyk

W homilii radomski ordynariusz mówił:

-W tę uroczystość Zwiastowania Pańskiego przyjmując bogactwo Bożych darów wpisanych w tą Eucharystię i również przybliżonych nam poprzez Boże Słowo, jesteśmy tutaj, aby z całą ufnością wiary, ale i z oddaniem naszego życia przyjąć i przeżyć to co jest zaproszeniem płynącym z Dnia Świętości Życia. Kiedy mówimy o Świętości Życia, to oczywiście odwołujemy się do tej tajemnicy jaką Bóg wpisuje w człowieka od jego poczęcia. Mówimy nieraz w wymiarze ludzkim – do naturalnej śmierci, ale w wymiarze wiary to od chwili poczęcia i już na wieki. Może warto o tym bardziej uświadomić sobie, że połączenie tych dwóch określeń – świętość życia, jest takim wyjątkowym zwróceniem uwagi, wielkim wołaniem, abyśmy to wszystko, co jest przez nas doświadczane, przeżywane, podejmowane i z takim oddaniem realizowane w życiu, że w tym Bóg zawiera dzieło i dar Swojej Świętości, tej umacnianej tutaj, ale tej za którą przecież tęsknimy, aby uczestniczyć w niej na wieki.

Nawiązał też do czytań liturgicznych tego dnia. Odwołując się do pierwszego czytania powiedział:

-Kiedy dzisiaj wsłuchujemy się po raz kolejny w tę uroczystość, w to Boże Słowo, to słyszymy jak prorok Izajasz w tym pierwszym czytaniu zapowiada obecność i dzieła Boga, ale jednocześnie mówi, że znakiem będzie to, że Panna pocznie i porodzi syna i nazwie Go imieniem Emmanuel, tzn. Bóg z nami. Bóg objawi siebie przez miłość. I to jest ten pierwszy motyw, który rozważaliśmy w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Jakże ważne jest, aby chronić to, co jest pięknem miłości, aby to pielęgnować, aby to przekazywać, aby tego uczyć, aby to wyrażać.

W nawiązaniu do drugiego czytania z Listu do Hebrajczyków bp Solarczyk mówił, że Jezus Chrystus uświęcił nas raz na zawsze przez ofiarę Swojego Ciała. Przypomniał też, że życie ludzkie jest wartościowe.

-Dla nas wydaję się ono takie zwyczajne i doczesne, ale ile jest w nim darów i znaków Boga, tych, które są teraz, ale i tych, które prowadzą nas, abyśmy trwali na wieki. To wszystko rozważając przyjmujemy i odczytujemy w tak wyjątkowy sposób w życiu Maryi, chociażby właśnie poprzez tę tajemnicę Zwiastowania. Bóg staje i mówi Jej: oto chcę objawić Moje życie przez Mojego Syna, chcę tym życiem zachwycić, chce je obronić, chce nim pokonać. Człowiek poprzez swoje decyzje potrafi uczynić, aby to życie zasłonić, zniszczyć, odebrać, a to się dokona z mojej miłości i przez twoją miłość i twój szacunek i oddanie dla życia jako matki. I to jest dzisiaj dla nas kolejny motyw, który nas dzisiaj tutaj gromadzi, abyśmy z troską przeżywali życie, abyśmy z oddaniem wypełniali je, rozwijali mocą miłości.

Szczególne słowa skierował do osób podejmujących dzieło duchowej adopcji.

-Stajemy dzisiaj jako ci, którzy podejmując to dzieło Duchowej Adopcji poprzez nasze poświęcenie, naszą troskę, nasze oddanie, modlitwę, wołamy i mówimy: Boże wierzę w Twoje życie, moc Twojej miłości. Chcę ją pielęgnować, chce ją przeżywać, chcę aby ona uświęcała i niech ona płynie, niech będzie tym blaskiem przekonującym tych, którzy nie potrafią tego docenić. Niech będzie tą siła broniącą przed tym, aby to odrzucić, niech będzie tym wielkim dziełem zwycięstwa Twoich darów dla tych, którzy z oddaniem to przeżywają. Niejednokrotnie też z ogromnym poświeceniem i z takim ludzkim drżeniem, aby to życie, które się poczęło, które się rozwija, aby nie było w niczym zagrożone, aby nie było w jakikolwiek sposób osłabione, aby te matki, kobiety w stanie błogosławionym, aby od każdego, zaczynając od najbliższych, od ojca, od męża, od twórcy tego dzieła miłości poprzez każdego innego człowieka, aby potrafili docenić, umocnić i wesprzeć – powiedział bp Marek Solarczyk

Na koniec homilii radomski ordynariusz powiedział:

-Przyjmijmy ten czas, tę modlitwę, to dzieło Duchowej Adopcji właśnie z taka nadzieją. Uczestniczymy i chcemy uczestniczyć w dziele świętości życia. Podejmujemy je żyjąc, z pragnieniem, aby to co Boże się wypełniło, było obronione i przyniosło te owoce, które będą znakiem Bożej miłości i chwały teraz i na wieki.

Po homilii, gwardian klasztoru ojców bernardynów, o. Juniper Ostrowski przedstawił ideę Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na temat tego dzieła powiedział:

-Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego stanowi modlitewny parasol, otwarty nad zagrożeniem aborcją dzieckiem i jego rodziną – mówił o. Juniper Ostrowski

Potem o. Juniper poprosił bp Solarczyka o przyjęcie przyrzeczeń kandydatów, którzy postanowili podjąć dzieło duchowej adopcji. Ordynariusz odczytał modlitwę na rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Przyrzeczenia zostały złożone w darach ofiarnych, a osoby które je złożyły otrzymały pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Matki Bożej z Guadelupe , opiekunki nienarodzonych, patronki i obrończyni życia poczętego. Imiona osób, które podjęły się tego dzieła zostały wpisane do Księgi Życia.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Maryi Matki Życia. Tam radomski ordynariusz  zawierzył obrońców życia Matce Bożej. Uczynił to słowami Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae”: „O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.”

 

Źródło: radioplus.com.pl  /  radom.gosc.pl

Foto: radom.gosc.pl