Radom i okolice

Urząd Miejski w Radomiu znosi ograniczenia w związku z pandemią

Wśród zniesionych ograniczeń można wymienić wrzucanie dokumentów do urny, która była ustawiona przy wejściu do urzędu. Interesanci będą teraz obsługiwani bezpośrednio w wydziałach, przy czym Wydział Architektury swoje stanowisko obsługi zorganizował w Biurze Obsługi Mieszkańca, na parterze.
W siedzibie Urzędu Miejskiego interesanci są przyjmowani w godz. od 7.30 do 15.30. Biuro Obsługi Mieszkańca jest dostępne w godz. 7.30-16.30. Ponadto w każdy poniedziałek Wydział Komunikacji czynny jest od 7.30 do 16.30, a Referat Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich od 7.30 do 16.45. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu realizują zadania na bieżąco.
– W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do załatwiania spraw w formie elektronicznej poprzez platformę I-BOM oraz e-Puap Jednocześnie prosimy o przestrzeganie norm sanitarnych – informuje magistrat.

foto: http://wydzialykomunikacji.pl/